Privacy Policy

Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Simone Nijboer aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Simone Nijboer is statutair gevestigd te Bokkeduinen 4 – 3452JN, Vleuten en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30227304 en draagt de naam Simone Nijboer. Simone Nijboer is per e-mail te bereiken via info@simonenijboer.nl.

Om de leesbaarheid van deze Privacy Policy te vergroten, vervang ik in de rest van de tekst ‘Simone Nijboer’ door ‘ik’. Ik heb het echter steeds over het bedrijf ‘Simone Nijboer’.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ik omga met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geef ik aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 september 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk om diensten te kunnen verlenen. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het leveren van cursussen en het versturen van de daarmee samenhangende berichten.

Ook gebruik ik de Facebook Pixel op de cursuswebsite. Daarmee kan ik inzicht krijgen in welke bezoekers van mijn Facebookadvertenties kopers van de cursussen worden. Op basis daarvan kan ik mijn Facebookmarketing afstemmen. 

Daarnaast gebruik ik Google Analytics, om inzicht te krijgen in het verkeer van en naar mijn websites.

Via de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, eventuele bedrijfsgegevens en rekeninggegevens. Via de website wordt ook jee-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor jou kunnen zijn. De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst.

Cookies   

Simone Nijboer maakt op haar website gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je mijn website bezoekt, verzamel ik basis-technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit geeft me de mogelijkheid om een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van mij. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Ik raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door mij zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan Maatos die de software voor de online cursussen verzorgt, en aan Mailerlite, die de emailmarketing verzorgt. De verwerkers handelen onder mijn verantwoordelijkheid.

Ook zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derden als ik op grond van een wettelijke verplichting gehouden ben je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Je persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

 

Uw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je de door jou verstrekte gegevens wilt ontvangen, inzien en/of wijzigen, of er vragen over wilt stellen, dan kun je een e-mail sturen naar info@simonenijboer.nl.

Indien je een klacht wil indienen met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@simonenijboer.nl, of door onderaan de automatisch gegenereerde link onderaan elke nieuwsbrief te klikken. 

Met vriendelijke groet,

Simone Nijboer